Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

BẠN BIẾT CHƯA ?

HIỂU SAO CHO ĐÚNG VỀ ĐỌC KINH VÀ TỤNG KINH?


 ***ĐỌC KINH # TỤNG KINH***


HIỂU SAO CHO ĐÚNG VỀ ĐỌC KINH VÀ TỤNG KINH?


Theo PGNT thì không có phép tu nào gọi là "tụng kinh" cả! 

Có người hỏi thầy rằng: "thầy ơi, tụng kinh nên chú ý điều gì? Tụng kinh gì cho nhiều công đức?"

Vấn đề này trước đây thầy đã nhiều lần đề cập đến! 

Rằng - tụng kinh hoàn toàn KHÔNG CÓ CÔNG ĐỨC gì cả! 

Đừng nghĩ rằng ta tụng càng nhiều, công đức càng sâu, đừng nghĩ rằng ta tụng nhiều kinh, đạo hạnh càng cao? Cái này là mê muội, mù quáng!


Kinh - nên đọc chứ không nên tụng!

Vì sao như thế? Vì đọc nó khác với tụng!


Đọc - là ta quán chiếu từng chữ, từng câu, từng dòng, từng đoạn, đi liền với đọc là phải "hiểu", muốn hiểu (kinh điển) thì phải suy ngẫm, tham vấn các bậc thượng sư, người thông tuệ.

Còn "tụng" là đọc lướt, đọc qua loa, cốt chỉ để biến (chữ) thành (lời) rồi trôi đi mất! Chứ không có kịp suy ngẫm, tư duy!

Vậy thì tụng kinh để làm gì? Công đức ở đâu ra?


Vậy mà nhiều người vẫn xem (tụng kinh) như là một phép tu, mỗi ngày hai thời sáng tối, vở quyển kinh ra, lấy hơi cho dài, đọc càng nhanh càng tốt, nhấn nhá giọng điệu, như một bài hát, tụng qua nhanh đến nỗi tai mình chưa rõ chữ trước, chữ sau đã đi qua! Lặp lại mấy lần bài kinh đó thì xem là mình vừa được mấy phần (đạo hạnh)!

Bản thân không rõ pháp ý, người khác vô tình nghe được cũng không thể kịp thấm nhuần!

Đây là những biến tướng sai lầm của người Phật Tử, quý thiện tín nên tỉnh thức quán xét!


Một lần nữa thầy khuyên rằng: Kinh nên đọc chứ không nên tụng, khi đọc cần chậm rãi, rõ ràng, đọc đến đâu phải suy ngẫm đến đó, hiểu đoạn trước rồi mới đọc đến đoạn sau, chứ đâu phải đọc nhiều lần thì sẽ hiểu? 

Nhiều người KHAI NGỘ chỉ với một bài kinh, một đoạn kinh, thậm chí với duy nhất một chữ trong kinh - đó là nhờ họ suy ngẫm và đốn ngộ.


Ngược lại có rất nhiều người thao thao kinh điển, mấy chục bộ kinh, thuộc lào từng chữ, nhưng Tâm Kinh không có trong lòng, chỉ thâu nạp vào đầu Tướng Ngữ của kinh, như bắt ve sầu mà toàn mang về xác vỏ của nó vậy!


Hãy ghi nhớ! Kinh  là Tâm Kinh chứ không phải Khẩu Kinh!

Nguồn: Copy