Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

BẠN BIẾT CHƯA ?

RÒ RỈ NHỮNG HÌNH ẢNH GIANG HỒ MẠNG TRƯỜNG CON BỊ BẮT?


RÒ RỈ NHỮNG HÌNH ẢNH GIANG HỒ MẠNG TRƯỜNG CON BỊ BẮT?

Gửi lời Chào mừng tới các bạn của tôi đến với Blog của Vuong. Sau đây Vuong tổng hợp và chia sẻ 1 số hình ảnh từ nguồn mạng trang xã hội Facebook copy lại hình ảnh của 1 người được gọi là giang hồ mạng, thường được gọi là Trường con Nam Định. Theo như được biết thì người này tên Trường, tên thường gọi là Trường con, quê quán ở Nam Định.


Sự vụ như nào thì phải chờ cơ quan chức năng sẽ thông báo với cơ quan báo chí mới biết rõ được sự việc.

Mình chỉ chia sẻ lại cho ae chưa biết và bạn bè cùng xem.

Nguồn có trên ảnh Facebook.

Chào các bạn bè toàn thể ae.